PODIGNUTA NOVA, NEIZMENJENA OPTUŽNICA U SLUČAJU IVANOVIĆA

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

PRIŠTINA - Specijalno tužilaštvo u Prištini ponovo je podiglo optužnicu protiv šest osoba osumnjičenih za pomaganje u ubistvu Olivera Ivanovića, za koju branilac jednog od osumnjičenih advokat Dejan Vasić tvrdi da je reaktiviranje prethodne optužnice, bez ikakve izmene i dopune.
Vasić je RTS-u, nakon što je preuzeo optužnicu u tužilaštvu u Prištini, rekao da je Specijalno tužilaštvo u Prištini ponovo podnelo istu optužnicu, ponovo sa istim obrazloženjem, protiv istih ljudi, za apsolutno ista krivična dela.
"Na taj način pogazili su sve zakonske principe, sve zakonske rokove i sve navode koje je dao Apelacioni sud", rekao je Vasić RTS-u.
Veče Apelacionog suda u Prištini odlučilo je u septembru da predmet u slučaju ubistva Olivera Ivanovića vrati na ponovni postupak i odlučivanje, nakon što su branioci uložili žalbu na Rešenje kojim se odbija zahtev za odbacivanje optužnice i prigovor na dokaze.
Branioci su tada kazali da prethodna optužnica nije sadržala osnovne elemente koji ukazuju na vreme i način izvršenja krivičnog dela, objekat izvršenja kao i pravnu kvalifikaciju krivičnog dela, odnosno da li je delo počinila organizovana kriminalna grupa ili je to učinjeno u saizvršilaštvu.
Vasić očekuje da će pretpretresni sudija ponovo da stane na kraj ovakvom, nezakonitom ponašanju specijalnog tužioca, da će optužnicu odbaciti kao neblagovremenu a i neosnovanu.
"Smatram da sud ne bi smeo da dozvoli sebi da bude samo servis tužilaštva i da ispravlja nezakonit rad tog organa", objašnjava Vasić i dodaje da "ne postoji nikakva sumnja za ova dela, da su učinjena od ljudi koji su optuženi".
Podseća da je Apelacioni sud stao iza stava branilaca ali specijalni tužilac je nastavio praksu koju je započeo prethodni sudija da ignoriše svaki nalog koji tužilaštvu izdao Apelacioni sud.
Prema advokatu Vasiću, poenta tužilaštva i tužioca podizanjem iste optužnice je "isključivo političke prirode".
U februaru ove godine optuženi u slučaju ubistva Olivera Ivanovića – Marko Rošić, Nedeljko Spasojević, Rade Basara, Silvana Arsović, Dragiša Marković i Žarko Jovanović, nakon što im je pročitana optužnica, izjasnili su se da nisu krivi.

Facebook

Vremenska prognoza

LEPOSAVIĆ VREME

Radio Televizija Mir je posvećena svojim gledaocima i slušaocima.

RTV MIR - SA SVOG PRAGA

Email:

rtvmir@gmail.com

Tel:

+381 28 83165