Video

Ljubisa Lazovic proizvođač rakije Kratinke

Petak, 25. oktobar 2019, 17:33

|

Izvor: RTV Mir

|

|

 

LEPOSAVIĆ/LEŠAK - Ljubiša Lazović iz sela Kratina kod Leška dugi niz godina bavi se proizvodnonjom rakije od raznovrsnog voća. Ove godine zaštitio je svoj proizvod koji će nositi ime po selu gde najlepše rađa voće "Kratinka".

Facebook

Vreme