SISTEM OČUVANJA MENTALNOG ZDRAVLJA NA KOSOVU U RAZVOJU

Petak, 12. oktobar 2018, 16:37

|

Izvor: RTK LIVE

|

|

PRIŠTINA - Svetski dan mentalnog zdravlja se obeležava 10. oktobra. U Prištini je tim povodom organizovana regionalna konferencija nacionalnih preventivnih mehanizama Zapadnog Balkana. Glavna tema je bila sprečavanje zlostavljanja lica s mentalnim poremećajima lišenih slobode.
 
Nacionalni mehanizam za sprečavanje torture je stvoren u cilju sprečavanja nehumanog i ponižavajućeg kažnjavanja na mestima u kojima se nalaze lica lišena slobode. Ovim pitanjem se na Kosovu bavi Ombudsman.
 
"Zadovoljan sam što su rezultati međunanarodnog ocenjvanja rada Ombudsmana na visokom nivou. Izveštaj Evopske komisije o njegovom radu je najkredibilniji", rekao je Ombudsman Hiljmi Jašari.
 
"Ove godine mehanizam sprečavanja mučenja posvećen je osobama sa mentalnim invaliditetom kojima je oduzeta sloboda", navela je Ombudman Nailje Alaj.
 
Neophodna je veća zastupljenost stručnog kadra, pre svega lekara i socijalnih radnika, rekao je Danijel Šmit iz Saveta Evrope, ističući u prvi plan značaj prevencije.
 
"Ako nema dovoljno kadrova, onda on (mehanizam) ne može da funkcioniše. Drago mi je što postoji saradnja, vidimo da je mehanizam doveo do saradnje i planiranja budućih poseta, što je i svrha ovog mehanizma. Nadamo se da se osobe sa mentalnim invaliditetom ne smeštaju u institucije protivno njihovoj volji. Ovde postoji očigledan pomak u sprečavanju i zaštiti, prevencija je na prvom mestu, jer je ona svakako bolja od lečenja", kaže Danijel Šmit iz Saveta Evrope.
 
Konferenciji je prisustvovao veliki broj stručnjaka koji rade na prevenciji torture i zlostavljanja iz Srbije, Makedonije, Albanije, Crne Gore, Slovenije i Hrvatske.
 
"Tema je zaštita građana koji se nalaze u institucijama za psihijatrijsko lečenje i u drugim institucijama gde su lišeni slobode od zlostavljanja. Nisu samo ranjiva lica koja su u psihijatriskim institucijama, ranjiva su od zlostavljanja i lica i koja se nalaze u zatvorima, lica koja se nalaze u pritvoru, lica koja se nalaze u ustanovama socijalne zaštite i ova konfarencija se bavi svim tim aspektima, njihove zaštite od zlostavljanja", kaže Vladica Ilić iz Beogradskog Centra za ljudska prva.
 
"Kada je u pitanju rad nacionalnog preventivnog mehanizma, rad se mora temeljiti na partnerskim odnosima, sa vladinim telima, organima i institucijama, dijalogu i nastojanju da se stanje unapredi",kaže zaštitnik građana Crne Gore Šućko Baković.
 
Mentalni poremećaji često dovode i do mentalne nesposobnosti, a sistem očuvanja mentalnog zdravlja na Kosovu je još uvek u razvoju, naglasili su pojedini učesnici konferencije.
 
"Od marta 2011. Ombudsman je posetio 14 različitih institucija, kao što su korektivna služba u ustanovama za mentalno zdravlje i ustanovama za socijalno staranje i ocenio poštovanje ljudskih prava. Objavljeno je 11 izveštaja od kojih je 5 u izradi", kaže Šćipe Ibraj Mala, načelnica Nacionalnog  preventivnog mehanizma.
 
"Širom sveta 20% ljudi ima neki oblik mentalnog poremećaja, a znatan broj ima mentalne probleme koji dovode do nesposobnosti pa je neophodno psihijatrijsko lečenje u specijalizovanim ustanovama zatvorenog tipa. Kosovo kao nova zemlja radi na razvoju sistema mentalnog zdravlja", rekao je dr Naim Fanaj.
 
Regionalnu konferenciju nacionalnih mehanizama za prevenciju torture, zlostavljanja i nehumanog postupanja organizovala je Kancelarija Saveta Evrope u Prištini u saradnji sa institucijom Ombudsmana na Kosovu.
 
Facebook

Vreme