ŠTA KOSOVO ZAPRAVO DOBIJA ČLANSTVOM U FRANKOFONIJI

Petak, 12. oktobar 2018, 16:38

|

Izvor: RTK LIVE

|

|

PRIŠTINA - Kosovo je postalo pridruženi član Frankofonije, međunarodne organizacije, čiji je posmatrač od 2014. godine. Ovo članstvo su predstavnici Kosovske vlade ocenili kao veliki diplomatski uspeh.
 
Na 17. samitu Frankofonije, koji se održava u Jerevanu u Jermeniji, države članice ove međunarodne organizacije  izglasale su da Kosovo postane pridruženi član ove međunarodne organizacije. Politički analitičar Aljbinot Maljoku ističe da od članstva u Frankofoniji Kosovo ne dobija mnogo.
 
"Učlanjenje Kosova u različite organizacije je bitna stvar, zbog toga što Kosovo u svakom momentu pokušava da iskoriti i bude članica u svim mogućim ogranizacijama, da se dokaže njegovo postojanje. Zapravo, Frankofonija ujedinjuje sve te zemlje koje dele vrednosti i predstavljaju sebe u kulturi frankofonskog prostora. Bitno je samo zbog toga što Kosovo želi da se dokaže u međunarodnim strukturama. Inače, hoće li biti konkretne koristi za Kosovo ili će građani Kosova nešto dobiti, neće biti ništa posebno. Ova organizacija nema nekog velikog uticaja za stvari koje su potrebne Kosovu", izjavio je politički analitičar, Aljbinot Maljoku.
 
Politikolog Stefan Filipović navodi da je će ovo članstvo pomoći Kosovu u lobiranju na međunarodnom nivou jer, ističe, UNESKO ima konkretnu saradnju sa Frankofonijom.
 
"Konketno, može da dobije par minuta razgovora na marginama ovakvih sastanaka sa članicama UN i Uneska koje nisu priznale Kosovo, da pokuša da im objasni zašto je dobro da oni to učine ili da im objasni šta će oni imati od toga. A posle dva minuta, ovi isti sastaće se sa nekim drugim predstavnicima, možda Srbije ili neke druge prijateljski nastrojene zemlje Srbiji pa koliko se u ta dva minuta izbore, toliko je i Kosovo dobilo", istakao je Stefan Filipović, politikolog.
 
Filipović smatra da građani Kosova ne mogu da imaju neku veliku korist.
 
"Ovo nije formalna organizacija, već neka vrsta pandana britanskom Komonveltu, jer kada je Francuska 70-ih godina shvatila da više ne može da bude kolonijalna sila, kada je proces dekolonizacije bio i de fakto i de jure jasan, formirala je ovu organizaciju kako bi objedinila sve teritorije, države, oblati u kojima se na ovaj ili onaj način koristi francuski jezik", kaže Filipović.
 
Frankofonija je međunarodna organizacija koja predstavlja skup država, zemalja i oblasti koje koriste francuski kao nacionalni jezik, službeni jezik, jezik međunarodne komunikacije i kao radni jezik. Frankofoniju čine 53 zemlje članice, dve pridružene zemlje i trinaest zemalja posmatrača na samitima ove organizacije. U početku, Frankofonija je bila mali klub severnih zemalja u kojima se govori francuski, dok je danas to važna međunarodna organizacija čije zemlje članice sarađuju na polju kulture, nauke, ekonomije, pravde i mira.
Facebook

Vreme