TAČI: TEŽIĆEMO DA SE SVAKA DEVOJKA I ŽENA OSEĆA BEZBEDNO

Petak, 22. novembar 2019, 17:35

|

Izvor: RTK LIVE

|

|

PRIŠTINA - Uoči obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i početka kampanje 16 dana aktivizma, OEBS je predstavio anketu o dobroti i bezbednosti  žena na Kosovu. Rezultati pokazuju da svega 2% žena prijavljuje najozbiljnije oblike nasilja.
 
Na osnovu izveštaja Kosovske policije u prvih šest meseci u 2019. godini zabeleženo je šest slučajeva ubistava, od kojih su u četiri slučaja žrtve bile žene. Takođe je u porastu i nasilje u porodici, gde su majke izložene torturi sinova.
 
"Skoro dve trećine žena (64%) koje žive na Kosovu smatra da je nasilje nad ženama i devojčicama nešto što je uobičajeno u njihovim zajednicama. Na osnovu istraživanja EU od 2014. godine o nasilju nad ženama, veliki broj je doživeo nasilje pre samog istraživanja. Jedna od tri žene je doživela neki od oblika fizičkog ili seksualnog nasilja nakon svoje 15 godine života. 1 od 10 žena u Evropskoj uniji je doživela neki oblik seksualnog nasilja nakon 15 godine", saopštio je podatke šef misije OEBS-a na Kosovu Jan Bratu.
 
Predsednik Kosova Hašim Tači je istakao da je razočaran položajem žena i nasiljem kojem su izložene, dodajući da duboke traume rata, diskriminacije i uskraćivanja prava takođe pogađaju žene na Kosovu. Zahvalivši se OEBS-u, Tači je rekao da predstoji još mnogo posla na unapređenju položaja žena. Uz našu podršku, uz našu odlučnost, težićemo ka tome da se svaka devojka i žena oseća bezbedno, prihvaćeno, zaštićeno i slobodno u našem društvu", rekao je Hašim Tači.
 
Još uvek se širom sveta ne prijavljuje nasilje u porodici, kazala je šefica Kancelarije Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova i istakla da još uvek nema dovoljno prihvatilišta za žrtve nasilja. Vlada se mora starati o primeni zakona, tako što će izdvojiti sredstva za nadležne institucije, ukazala je Apostolova.
 
"Mnoge žene nemaju poverenja u institucije, kao što su policija, pravosuđe ili socijalni i zdravstveni sektor. One moraju da osete sigurnost, da progovore, zbog čega je neophodno više ljudskih resursa i finansijskih sredstava za uspostavljanje sistema potpune zaštite žrtava", naglasila je Apostolova.
 
Istraživanjem koje je rađeno na  Kosovu obuhvaćeno je 1.990 žena.
 
"Prema podacima  ove studije 54% žena je izjavilo da su doživele psihičko, seksualno ili fizičko nasilje od petnaeste godine. 48% ispitanica veruje da nasilje u porodici treba da ostane unutar porodice, što mora da se promeni", rekla je Vljora Nuši - Tuzi  iz UN Women.
 
"Sigurne kuće i NVO koje se bave pravima žena ženskim pitanjima, prvi je korak i prva vrata na koja moraju pokucati i zatražiti pomoć", rekla je Adeljina Beriša iz Mreže žena Kosova.
 
Objavljeni izveštaj potvrđuje da ovakav oblik nasilja nad ženama predstavlja kršenje ljudskih prava.
 
"Na osnovu baze podataka o slučajevima nasilja u porodici, trenutno ima 1.700  prijavljenih slučajeva, što ukazuje na učestalost. Država preduzima mere za rešavanje ovih problema i sprečavanje ove ružne pojave", kaže Naim Ćelaj, koordinator Vlade Kosova.
 
Bez obzira na zakone, položaj žena je i dalje nezadovoljavajući, smatra Gordana Đorić.
 
"Nije se mnogo poboljšalo stanje, čak imamo i veći broj ubistava žena. Poražavajuće je i trebalo bi i društvo da se uključi, apeluje se da od školskog uzrasta deca znaju da treba da se poštuje žena, majka, sestra, da se isključuje nasilje i da institucije sprovode zakone i vinovnike takvih dela i zlostavljača u porodici kazne onako kako i zaslužuju", poručila je Gordana Đorić predsednica Udruženja poslovnih žena Avenija.
 
Istraživanje pokazuje da je na Kosovu patrijarhat i dalje na snazi, jer u porodici, na poslu i u javnom životu muškarac i dalje dominira. Prema preporukama iz izveštaja Vlada bi trebalo da pruža veću ekonomsku podrške ženama, kao i da obezbedi smeštaj žrtvama nasilja, kojima nevladine organizacije kroz projekte treba da obezbede ekonomsku samostalnost. 
Facebook

Vreme